Avangarda u književnosti i filmu: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita