Drustvene Devijacije i Oblici Devijantnog Ponasanja: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita