Društvene devijacije i oblici devijantnog ponašanja: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita