Društveno korisni rad: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita