Ekonomska analiza i politika: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita