Medot ekonomskih doktrina: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita