Teorija elektromagnetisma i elektromagnetnih polja: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita