Etnologija balkanskih drustava: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita