Finansijsko pravo i praksa: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita