Leksikologija i semantika francuskog jezika: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita