Hrvatska pravna istorija u evropskom kontekstu: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita