Introduction to Business Management: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Ajčešće preuzete beleške u Introduction to Business Management
Uvod u biznis-Beleska-Menadzment (1)
Uvod u biznis-Beleska-Menadzment (1)
Menadžment-University of Belgrade
carobnincarobnin12 October 2012
25
1000+
25Pogledajte ovaj dokument
Uvod u biznis-Beleska-Menadzment (2)
Uvod u biznis-Beleska-Menadzment (2)
Menadžment-University of Belgrade
carobnincarobnin12 October 2012
11
1000+
11Pogledajte ovaj dokument
Uvod u biznis skripta dopunjena 2004 uvod u biznis
Uvod u biznis skripta dopunjena 2004 uvod u biznis
Ekonomija-Megatrend University of Applied Sciences
tamara_drobnjaktamara_drobnjak16 January 2016
1
494
1Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Dokumenti pregleda u Introduction to Business Management