Uvod u istoriju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita