Istorija i filozofija: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita