Istorija politickih teorija (IPT): preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita