Istorija starog istoka: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita