Klasicne socioloske teorije: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita