Konkurentno i distribuirano programiranje: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita