Menadžment kredita i teorija rizika: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita