Menadžment odnosa sa kupcima: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita