Metodika i prikazivanje rezultata rada za mendžere: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita