Metodski pristupi u psihologiji: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita