Nauka o organizaciji i upravljanju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita