Neverbalna komunikacija u razvoj: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita