Obrada transakcija i e-trgovina: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Dokumenti najčešće preuzete beleške u Obrada transakcija i e-trgovina
Trgovina putem interneta pristupni rad
Trgovina putem interneta pristupni rad
Informatika-Zagreb School of Economics and Management in Zagreb
andreja23andreja2318 December 2017
5
55
5Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Dokumenti pregleda u Obrada transakcija i e-trgovina
Trgovina putem interneta pristupni rad
Trgovina putem interneta pristupni rad
Informatika-Zagreb School of Economics and Management in Zagreb
andreja23andreja2318 December 2017
5
55
5Pogledajte ovaj dokument