Operaciona istraživanja i proizvodnja: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita