Opsta istorija srednjeg veka: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita