Istorija 19. veka: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita