Osnove elektronskog poslovanja: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Ultimi Dokumenti caricati di Osnove elektronskog poslovanja
Elektronsko poslovanje 5.deo
Elektronsko poslovanje 5.deo
Ekonomija, Megatrend University of Applied Sciences
rex.2014rex.20148 December 2016
162
Pogledajte ovaj dokument
Elektronsko poslovanje 4.deo
Elektronsko poslovanje 4.deo
Ekonomija, Megatrend University of Applied Sciences
rex.2014rex.20148 December 2016
191
Pogledajte ovaj dokument
Elektronsko poslovanje 3.deo
Elektronsko poslovanje 3.deo
Ekonomija, Megatrend University of Applied Sciences
rex.2014rex.20148 December 2016
118
Pogledajte ovaj dokument
Elektronsko poslovanje 1.deo
Elektronsko poslovanje 1.deo
Ekonomija, Megatrend University of Applied Sciences
rex.2014rex.20148 December 2016
140
Pogledajte ovaj dokument