Osnove kliničke psihologije i psihopatologije: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita