Osnove marketinga: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Dokumenti najčešće preuzete beleške u Osnove marketinga
Razvoj novog proizvoda
Razvoj novog proizvoda
Ekonomija-ILIRIA University
andjela_dragovicandjela_dragovic12 December 2017
3
134
3Pogledajte ovaj dokument
komparacija imidza hotela
komparacija imidza hotela
Ekonomija-University of Montenegro
aleksandra-n-lijesevaleksandra-n-lijesev7 December 2017
1
29
1Pogledajte ovaj dokument
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
.35074.3507421 February 2017
1
288
1Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Dokumenti pregleda u Osnove marketinga
Koncept bezbednosti i transporta
Koncept bezbednosti i transporta
Ekonomija-Anton de Kom University
marko-markonimarko-markoni20 April 2018
2
Pogledajte ovaj dokument
Razvoj novog proizvoda
Razvoj novog proizvoda
Ekonomija-ILIRIA University
andjela_dragovicandjela_dragovic12 December 2017
3
134
3Pogledajte ovaj dokument
komparacija imidza hotela
komparacija imidza hotela
Ekonomija-University of Montenegro
aleksandra-n-lijesevaleksandra-n-lijesev7 December 2017
1
29
1Pogledajte ovaj dokument
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
.35074.3507421 February 2017
1
288
1Pogledajte ovaj dokument