Osnove marketinga: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Ajčešće preuzete beleške u Osnove marketinga
komparacija imidza hotela
komparacija imidza hotela
Ekonomija-University of Montenegro
aleksandra-n-lijesevaleksandra-n-lijesev7 December 2017
1
19
1Pogledajte ovaj dokument
Razvoj novog proizvoda
Razvoj novog proizvoda
Ekonomija-ILIRIA University
andjela_dragovicandjela_dragovic12 December 2017
64
Pogledajte ovaj dokument
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
.35074.3507421 February 2017
246
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Dokumenti pregleda u Osnove marketinga
Razvoj novog proizvoda
Razvoj novog proizvoda
Ekonomija-ILIRIA University
andjela_dragovicandjela_dragovic12 December 2017
64
Pogledajte ovaj dokument
komparacija imidza hotela
komparacija imidza hotela
Ekonomija-University of Montenegro
aleksandra-n-lijesevaleksandra-n-lijesev7 December 2017
1
19
1Pogledajte ovaj dokument
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Izbor metoda i formulara za prikupljanje podataka
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
.35074.3507421 February 2017
246
Pogledajte ovaj dokument