Osnovi analogne elektronike: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita