Matematika u ekonomiji: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita