Osnovi industrijske farmacije i kozmetologije: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita