Osnovi krivicnog i krivicno procesnog prava: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita