Planiranje i uređenja predela: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita