Planiranje prevencije poremecaja ponasanja: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita