Teorija političkog sistema: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita