Opsta istorija prava i drzave: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita