Principi kontrole baze podataka: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita