Korišćenje računara i upravljanje datoteka: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita