Racunovodstvo u bankarstvu i osiguranju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita