Radno i profesionalno osposobljavanje: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita