Rukovodstvo i upravljanje timom: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita