Sajber-kriminal, Sajber-bezbednost i privatnost podataka: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita