Simulacija u poslovnom odlucivanju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita