Softverski procesi i evolucija softvera: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita