SQL: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Ajčešće preuzete beleške u SQL
BAZE PODATAKA-SLAJDOVI-SQL-EKONOMIJA
BAZE PODATAKA-SLAJDOVI-SQL-EKONOMIJA
Ekonomija-University of Belgrade
45kifli.protic45kifli.protic14 August 2013
1000+
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Dokumenti pregleda u SQL
BAZE PODATAKA-SLAJDOVI-SQL-EKONOMIJA
BAZE PODATAKA-SLAJDOVI-SQL-EKONOMIJA
Ekonomija-University of Belgrade
45kifli.protic45kifli.protic14 August 2013
1000+
Pogledajte ovaj dokument