Statistika u farmaciji: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita