Teorija menadžmenta: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Ajčešće preuzete beleške u Teorija menadžmenta
Uvod u Menadzment  1 dio
Uvod u Menadzment 1 dio
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
boris_stanarboris_stanar16 February 2017
74
Pogledajte ovaj dokument
Uvod u Menadzment  drugi dio
Uvod u Menadzment drugi dio
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
boris_stanarboris_stanar16 February 2017
73
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Dokumenti pregleda u Teorija menadžmenta
Uvod u Menadzment  drugi dio
Uvod u Menadzment drugi dio
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
boris_stanarboris_stanar16 February 2017
73
Pogledajte ovaj dokument
Uvod u Menadzment  1 dio
Uvod u Menadzment 1 dio
Ekonomija-Sveučilište nije definirano
boris_stanarboris_stanar16 February 2017
74
Pogledajte ovaj dokument