Teorije o drustvenim promenama: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita